ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021 Αρχείο pdf
Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ 2023Αρχείο pdf
Χορήγηση Δικαιώματος Δωρεάν Φοίτησης σε ΠΜΣ – Α.Ε.Ι. ακ. έτος 2024-2025Αρχείο pdf
Υπουργική Απόφαση – Ορισμός Εισοδηματικών Κριτηρίων 2023Αρχείο pdf
Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων ΠΜΣΑρχείο pdf
Ειδικός Κανονισμός για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής ΜάθησηςΑρχείο pdf
Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης, Κινητικότητας, Εκπόνησης Εργασιών ΠΜΣΑρχείο pdf
Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΠΜΣΑρχείο pdf