ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες δημοσιευμένες στο Ψηφιακό Αποθετήριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών DSpace

 1. Μνημειακά και άλλα σημαντικά δένδρα της λεκάνης απορροής των χειμάρρων του Καρπενησίου: δενδροχρονολογική διερεύνηση υδρολογικών και ιστορικών παραγόντων, Μάντζαρη Ελένη, 2024, επιβλέπων καθηγητής Παπαδόπουλος Ανδρέας
 2. Σχέσεις – επιδράσεις του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής στα δάση χαλεπίου πεύκης της Πεντέλης: έρευνα νεκρώσεων δένδρων στην περιοχή, Παπαδάκης Ιωάννης, 2024, επιβλέπων καθηγητής Παπαδόπουλος Ανδρέας
 3. Στάσεις και απόψεις για τα οφέλη από το αστικό πράσινο: η περίπτωση του πάρκου «Ισιαδάκι» στη Λαμία, Χαρατσάρη Βασιλική, 2024, επιβλέπων καθηγητής Ταμπέκης Στέργιος
 4. Καταγραφή σκέψεων – απόψεων των πολιτών για τους χώρους πρασίνου σε περίπτωση πυρκαγιάς, Στοφόρος Γεώργιος, 2024, επιβλέπων καθηγητής Ταμπέκης Στέργιος
 5. Κοινωνική αποδοχή και στάσεις αναφορικά με την εγκατάσταση και χρήση φωτοβολταϊκών πάρκων, Καλύβα Έλλη, 2024, επιβλέπουσα καθηγήτρια Παντέρα Αναστασία
 6. Συνεισφορά της κτηνοτροφίας στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Τσοχαντάρη Βασιλική, 2024, επιβλέπουσα καθηγήτρια Παντέρα Αναστασία
 7. Ενδιαιτήματα των σπάνιων και ενδημικών φυτών της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Μινέτος Παναγιώτης, 2024, επιβλέπων καθηγητής Φωτιάδης Γεώργιος
 8. Απεικόνιση φυτικών ειδών σε ελληνικά νομίσματα, Τσαμπουκλή Παναγιώτα – Μαρία, 2024, επιβλέπων καθηγητής Φωτιάδης Γεώργιος
 9. Αστικό πράσινο και κοινωνικοχωρικές ανισότητες στη μητροπολιτική Αθήνα, Κανδύλης Γιώργος, 2024, επιβλέπων καθηγητής Ζιάνης Δημήτριος
 10. Ρύπανση του εδάφους μετά την απόσυρση των πλημμυρικών υδάτων στην περιοχή της Θεσσαλίας, Γεωργούλη Χρυσούλα, 2024, επιβλέπουσα καθηγήτρια Γαλανοπούλου Σταυρούλα
 11. Χαρτογράφηση βέλτιστου δασικού δικτύου με την εφαρμογή της μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης: η περίπτωση της Βίνιανης, Τσιάκας Δημήτρης, 2024, επιβλέπων καθηγητής Ταμπέκης Στέργιος