Προσωπικό Υποστήριξης


“Βασιλική Λάππα”

— Υποψήφια Διδάκτορας

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, MSC, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΦΠ

Εκπαιδευτικός και Δασοπόνος, με ειδίκευση στην Οικολογία και τη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος MSc Ecology and Environmental Management. Το μακρόχρονο ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental Education) και Πολιτιστική Οικολογία (Cultural Ecology) και Περιβαλλοντική Διερμηνεία (Εnvironmental Ιnterpretation) του ενιαίου ορεινού χώρου της Ευρυτανίας. Η διπλωματική της διατριβή ανέδειξε τα υπεραιωνόβια μνημειακά δένδρα του Δήμου Καρπενησίου, ως ζωντανά στοιχεία των αγροδασικών συστημάτων (agroforestry systems), του αγροδασικού πολιτιστικού τοπίου (cultural heritage landscapes) και της κτηνοτροφικής ιστορίας και πολιτισμού των ορεινών κοινοτήτων της Ευρυτανίας.

Δημιουργεί και υποστηρίζει στην πράξη, εκπαιδευτικά προγράμματα με σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υπηρετώντας, στο παρελθόν, ως Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νομό Ευρυτανίας, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου και από το 2020 στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Καρπενήσι.

Στη διδακτορική της έρευνα εστιάζει σε πρακτικές ανάσχεσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της εγκατάλειψης των παραδοσιακών δραστηριοτήτων βόσκησης και δασοπονίας στα δάση (wood pastures) και τα δασολίβαδα (silvopastoral systems) της Ευρυτανίας, με σκοπό τη διατήρηση των οικοτόπων, της κτηνοτροφικής παραγωγικής δραστηριότητας και των παραδοσιακών ορεινών κοινοτήτων της Ευρυτανίας και της ορεινής ζώνης της Μεσογείου.


Προσόντα

Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος και Τμήματος Δασοπονίας & ΔΦΠ, Kάτοχος MSc, Yπoψ. Διδάκτορας.

Αρμοδιότητες

Διοικητική και οικονομική διαχείριση του ΠΜΣ, διαχείριση των εγγραφών φοιτητών, συγκέντρωση και έλεγχος παρουσιολογίων, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών προς τους φοιτητές για ακαδημαϊκά θέματα του ΠΜΣ.


“Ευστράτιος Αϊδινίδης”

— Λέκτορας, Yπoψ. Διδάκτορας.

Ο Ευστράτιος Αϊδινίδης  ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., το 1983. Ακολούθως, στο ίδιο Τμήμα, το 2003, ολοκλήρωσε με βαθμό άριστα, το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην Εξειδίκευση Τεχνική-Ανάπτυξη, και στην κατεύθυνση Συγκομιδής και  Τεχνολογίας Δασικών  Προϊόντων, ενώ από το 2022 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΓΠΑ.  Από τον Ιούνιο 1983 μέχρι το Νοέμβριο 1983 και από τον Οκτώβριο 1985 μέχρι τον Ιούνιο 1986, εργάστηκε στη Διεύθυνση Αναδασώσεων Ν. Θεσσαλονίκης και στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης σε διάφορες δασικές εργασίες ως εποχιακός. Από το 1986 έως και το 1991 δίδαξε, ως έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα ΤΕΙ Λάρισας και Καβάλας. Από το 1991 έως 2006  εργάστηκε στη βιομηχανία ξύλου Βαλκάν Εξπόρτ  αρχικά ως προϊστάμενος και μετέπειτα ως διευθυντής παραγωγής. Από το 2006 είναι μέλος ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας, μετέπειτα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, από το 2019 ως Λέκτορας Εφαρμογών στο Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και από 3/8/2020, στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι. Έχει εκπονήσει μέχρι σήμερα πάνω από 20 δασολογικές μελέτες, έχει συγγράψει 3 διδακτικές σημειώσεις για τη διδασκαλία  μαθημάτων στα ΤΕΙ, είναι συγγραφέας ενός βιβλίου, έχει συμμετάσχει σε 3 ερευνητικά προγράμματα και έχει 25 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συνέδρια.


Προσόντα

Απόφοιτος Τμήματος Δασολογίας & ΦΠ, Kάτοχος MSc, Yπoψ. Διδάκτορας.

Αρμοδιότητες

Προετοιμασία ασκήσεων εργαστηρίου, υποστήριξη των εργαστηρίων κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, καθοδήγηση των φοιτητών σε θέματα εργαστηριακών ασκήσεων μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων.