ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


“Δρ Γεώργιος Φωτιάδης”

— Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Δρ Γεώργιος Φωτιάδης ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., το 1998. Ακολούθως, στο ίδιο Τμήμα, το 2000, ολοκλήρωσε με βαθμό άριστα, το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, ενώ το 2004 παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή. Από το 2000 έως και το 2015 δίδαξε, ως έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αντικείμενο της Δασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής, ενώ έχει διδάξει και σε εξειδικευμένα ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα Σεμινάρια με το ίδιο αντικείμενο. Από τις 1/9/2016 έως τις 30/11/2017 υπήρξε Ερευνητής Δ’ στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, ενώ από τις 1/12/2017 είναι Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και από τις 29-01-2019 Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει από το 1998, ως υπεύθυνος ή επιστημονικός συνεργάτης ειδικός σε θέματα χλωρίδας και βλάστησης, σε πάνω από 50 ελληνικά και ευρωπαϊκά, ανταγωνιστικά και μη, ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες σε διάφορα ιδρύματα (Α.Π.Θ., Ι.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Καβάλας και ΤΕΙ Λάρισας κ.ά.) και σε συνεργασία με Φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις κ.ά.). Παράλληλα έχει συμμετάσχει στην έκδοση 11 βιβλίων με επιστημονικό περιεχόμενο για θέματα χλωρίδας και βλάστησης, ενώ συμμετέχει σε πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε 7 ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Επίσης έχει πάνω από 15 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και πάνω από 25 επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια με κριτές.