Αρχική Σελίδα

Αγαπητές και αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριές μας, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά, προσωπικά και εκ μέρους όλων των διδασκόντων και συνεργατών του Προγράμματος, στο ΠΜΣ, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοί του:

• να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

• να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.

• να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, αλλά και παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα σπουδών, ακολουθώντας τους παραπάνω σκοπούς, δομήθηκε σε 3 βασικούς άξονες που περιλαμβάνουν:

Α. την εμβάθυνση και ανάλυση βασικών εννοιών που αφορούν την οικολογία και το περιβάλλον,

Β. την εκπαίδευση σε κλασσικές και νέες μεθόδους και τεχνικές που αφορούν τη μελέτη της οικολογίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Γ. την ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και την εκπαίδευση στο πεδίο αξιοποιώντας το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας, καθώς και τη μεγάλη εμπειρία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (Δασαρχεία, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), που τους καθιστά  γνώστες των αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής μας, καθώς και στη συνεχή συνεργασία με πολλούς από αυτούς, επίλυσης προβλημάτων του περιβάλλοντος, και υιοθέτησης νέων καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης.

Η διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στο ΠΜΣ εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή αξιολόγησή του, από εσάς, αλλά και με συνεχή επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες και τους διδάσκοντες.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να παρακολουθήσετε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και καλή πρόοδο στις σπουδές σας.  Οι καθηγήτριες και καθηγητές σας θα είμαστε πάντα διαθέσιμοι να σας στηρίξουμε στην εκπαιδευτική σας πορεία.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Αναστασία Παντέρα

Καθηγήτρια