ΣΠΟΥΔΕΣ

“Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι:”

  • Η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο, της ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΦΠ, με έμφαση σε εξειδικευμένα θέματα οικολογίας, προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.
  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας, στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., επιστημονικές περιοχές της ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΦΠ
  • Η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της οικολογίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της χώρας.
  • Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, στο χώρο της οικολογίας και της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

“Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι:”

  • Να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

“Ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και θα χαρούμε να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα Τηλ. 22370-23282, 22370-25063 & στο email: environment@aua.gr”