Εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Δικαιολογητικά

1)   Έντυπη αίτηση η οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή. 2)   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 3)   Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης envadmin, πριν από
Εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία, μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, συνοδευόμενες από το φάκελο υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα.

Συντάκτης envadmin, πριν από